Vitamín B17 - účinky, dávkování, zdroj, nedostatek a další informace

Vitamín B17

Následující text nebude členěn do stejných odstavců a částí jako předchozí vitamíny B, kde byl postupně rozebírán jejich nedostatek, přebytek, dávkování i další účinky. Důvod je prostý. Vitamín B17 totiž není tak úplně vitamínem.

Jak poznat, že máte nedostatek vitamínu B17

Na internetu jednoduše najdete mnoho různých webů, které věnují článek vitamínu B17. Obvykle takový text obsahuje informaci, ze kterého vyplývá, že je na vitamín B17 mnoho názorů a zrovna ten jejich je pravdivý a podložený výzkumy a studiemi. Žádný z takových textů nebudeme hodnotit nebo odsuzovat, ale uvedeme si prostá fakta. Na jejich základě si můžete udělat svůj názor.

Jaké účinky má vitamín B17 a jaký je jeho optimální příjem

Vitamín B17 je vlastně amygdalin, který se nesprávně označuje jako vitamín B17. Zde je tak v nadpisu záměrně označen, protože kdyby nebyl, lidé by tuto stránku nenašly a uvedenému textu by nevěnovali patřičnou pozornost. Když už víme, že vitamín B17 je vlastně amygdalin, stačí v historii pátrat po tomto výrazu.

Kde se přirozeně vyskytuje vitamín B17 a jaký je jeho přírodní zdroj

Nalezneme jméno Ernest Teodor Krebs, který poprvé amygdalin označil jako údajný vitamín B17 a připisoval mu schopnost léčit rakovinu. Dnes už ale víme, že amygdalin nesplňuje kritéria pro to, aby mohl být mezi vitamíny zařazen.

Kde levně koupit kvalitní vitamín B17

Tohle jsou fakta. Zároveň můžeme najít mnoho studií, které ukazují, že je v souvislosti s rakovinou amygdalin nepřínosný. Na druhou stranu je ale potřeba uvést, že jiné studie „dokládají“ úspěchy při potlačování nádorů. Otázkou zůstává, jaké zájmy jednotlivé studie sledují, protože víme, že farmaceutický průmysl má zájem léčit, ale ne vyléčit, takže pravda může být na obou stranách. Snadno tak můžete nalézt vyjádření doktorů, kteří tvrdí, že vitamín B17 je výmysl, ale podobně lehce můžete najít názor, že je to nejúčinnější látka pro kontrolu rakoviny.

Pokud jste doufali ve vyřešení názorové neshody, musíme vám zklamat, protože to momentálně není možné. Názor si proto musíte udělat sami. V každém případě vitamín B17 není vitamín. Zda je to ale účinná látka nebo módní výmysl, který má někoho obohatit nelze jednoznačně určit.