Vitamín A - účinky, dávkování, zdroj, nedostatek a další informace

Vitamín B dokáže kompenzovat znečištěné ovzduší

Vitamín B dokáže kompenzovat znečištěné ovzduší

Jak poznat, že máte nedostatek vitamínu A

Základní účinky jednotlivých vitamínů jsou obecně známé, ale vitamíny jsou poměrně komplikované, takže vědci stále mají co zkoumat, a tak tu máme nové a nové objevy, která nás mohou více či méně překvapovat. Podle posledních vědeckých výzkumů nás vitamín B dokáže částečně chránit před onemocněními, která jsou způsobená životem ve znečištěném ovzduší.

Jaké účinky má vitamín A a jaký je jeho optimální příjem

Prachové částice jsou z hlediska zdravotního působení děleny do čtyř základních kategorií. Jako jedna z nejrizikovějších je částice nazývaná PM2,5, která má průměr 2,5 mikrometru. Vzniká v dieselových motorech nebo pálením dřeva. Podle vědců PM2,5 vyvolává v buňkách epigenetické změny, které se mohou negativně podepisovat na našem zdraví.

Kde se přirozeně vyskytuje vitamín A a jaký je jeho přírodní zdroj

Tým vědců složený z odborníků z několika zemí chtěl prozkoumat, zda by negativní dopady vysoké koncentrace PM2,5 nebyly nižší, když by testovaný subjekt užíval vitamín B. Aby to vědci zjistili, vybrali 10 dobrovolníků, kteří podstoupili následujícím procesem. Všichni byli nejdříve vystaveni čistému vzduchu a užívali placebo tablety. Stejní lidé následně dostali tablety s vysokou koncentrací vitamínu B, které užívali po dobu čtyř týdnů. Při vystavení znečištěnému vzduchu s vysokou koncentrací PM2,5 dokázal vitamín B snížit účinnost škodlivých částic až o 78 procent.

Z tohoto experimentu je vidět, že prachové částice mají schopnost snižovat lidskou obranyschopnost a imunitní systém. Výsledky jsou sice pozitivní, ale zároveň vědci uznávají, že se experimentu zúčastnilo malé množství lidí, takže aby bylo možné dojít k nějakým ověřeným a důvěryhodným závěrům, bude nutné experiment opakovat s větším množstvím zkoumaných subjektů.

Kde levně koupit kvalitní vitamín A

Že jde o téma, které by mělo zajímat prakticky každého z nás je vidět ze zprávy Světové zdravotnické organizace, podle které asi 90 procent světové populace žije v oblastech, kde míra znečištění vzduchu překračuje normu, která je zdravá a bezpečná. Vitamín B samozřejmě nesníží množství emisí, ale pokud by nás před nimi dokázal alespoň do určité míry chránit, je to dobrá zpráva.